Een terugkerend probleem

Een projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties is de vakman die voorkomt dat brandmeldinstallaties bij bedrijven met regelmaat een vals alarm geven. Het is het meest terugkerende probleem bij bedrijven en daarnaast is het een probleem wat voor enorm veel ergernis zorgt bij klanten. Dit onderdeel is dan ook nog net niet vereist bij een opleiding voor ontwerpers van brandmeldinstallaties; het is wel heel gewenst. We zullen uitleggen wat deze deskundige allemaal aan vaardigheden in huis hoort te hebben.

Een brandmeldinstallatie ontwerpen

Een brandmeldinstallatie ontwerpen is per bedrijf anders geregeld. De apparatuur staat overal weer anders opgesteld en het brandgevaar is per situatie eveneens anders. Je bent als projecteringsdeskundige binnen het schema van de brandmeldinstallatie verbonden aan de installatie van de apparatuur zelf. Jouw taak is om problemen te voorkomen en – belangrijk genoeg – om ze snel op te lossen wanneer ze alsnog optreden.

Problemen oplossen

Onechte meldingen van een brandmeldinstallatie mogen dan een groot probleem zijn; er zit vaak wel een oorzaak achter. Het is de taak van de projecteringsdeskundige om de oorzaak van dit probleem op te sporen. Daarvoor kan het nodig zijn dat de hele installatie weer onder de loep wordt genomen. Een verandering van opstelling van apparatuur binnen een bedrijf kan er al voor zorgen dat er foute meldingen worden afgegeven. In dat geval zal de installatie moeten worden verbouwd waardoor de nieuwe situatie wordt geïmplementeerd het systeem.

Een specifieke opleiding

Dit soort zaken vergen een probleemoplossend inzicht bij de medewerker. Er is dan ook minimaal een MBO werk- en denkniveau vereist voordat deze opleiding kan worden gevolgd. Er zijn opleidingsinstituten die medewerkers die deze vaardigheden moeten aanleren op de werkvloer opleiden. Zo is de kennis altijd accuraat en kan de medewerker de opgedane vaardigheden gelijk in praktijk brengen.